การโอนสิทธิในที่ดิน

สำนักงานทนายความพัทยา ชลบุรี กรุงเทพฯ การโอนสิทธิในที่ดิน ในนามของคนไทย บริษัท หรือ จดทะเบียนกรรมสิทธิ ในนาม คนต่างชาติ จำเป็นช่วยเหลือ ทนายที่มีประสบการณ์และความสามารถ
Decorative law imageการโอนสิทธิในที่ดิน
โลโก้สำนักงานทนายความพัทยา: The Social Lawyers Company Limited

จดทะเบียนกรรมสิทธิ

การโอนสิทธิในที่ดิน ในนามของคนไทย บริษัท
จดทะเบียนกรรมสิทธิ ในนาม คนต่างชาติ

นัดล่วงหน้าเท่านั้น

โทร. 0621278812 - 0926921844

or

Line ID :  0621278812 - 0926921844

อีเมล: [email protected]


(กรณีโทรจากต่างประเทศ -Line NO. ID: 0926921844 )                                                                                          โฉนดที่ดิน
                                                               
                                                                  กฎหมายอสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก 

บริษัท กฎหมายของเรา ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มรูปแบบ การให้คำปรึกษา กับผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ของเราเฉพาะผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลรวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์ค่าธรรมเนียมการโอนเงินภาษีข้อบังคับท้องถิ่นการให้ความช่วยเหลือในหน่วยงานสำนักงานที่ดินทั่วประเทศไทยที่ได้รับการรับรองโดยทนายความที่มีชื่อเสียงและทนายความของ บริษัท ที่เชื่อถือได้ .
                         
ข้อ จำกัด ในการเป็นเจ้าของในประเทศไทย
ตามกฎหมายไทย (กฎหมายอาคารชุด) ชาวต่างประเทศ (ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา) สามารถซื้อห้องชุดในประเทศไทยได้ หากว่ากรรมสิทธิ์ในต่างประเทศของโครงการทั้งหมดไม่เกินรวมกันแล้วร้อยละ 49 ของพื้นที่ทั้งหมด และผู้ซื้อชาวต่างชาตินำเอกสารหลักฐานที่จำเป็นตามที่สำนักงานที่ดินที่เกี่ยวข้อง  ร้องขอ
สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าเงินที่ซื้อห้องชุดจะต้องถูกส่งเข้ามาในประเทศไทยจากต่างประเทศเป็นสกุลเงินต่างประเทศ
นอกจากนี้ในขณะที่ทำการโอนเงินผู้ซื้อจะระบุวัตถุประสงค์ในการโอนเงินว่า "การซื้อห้องชุด / หน่วย" เงินจะต้องนำส่งโดยหรือในนามของบุคคลที่จะได้รับการจดทะเบียนเป็นเจ้าของอาคารชุดใหม่
โปรดทราบว่าในการดำเนินการโอนและลงทะเบียนห้องชุดภายใต้ชื่อต่างประเทศผู้ซื้อต้องแสดงคำประกาศ จากธนาคารตามจำนวนที่ระบุไว้  ในราคาขายที่สำนักงานที่ดิน (ทท 3)
ชาวต่างชาติที่ซื้อคอนโดมิเนียมในประเทศไทยจะได้รับอนุญาตให้โอนเงินต่างประเทศ (โอน) เฉพาะจำนวนที่ประกาศขายห้องชุดในสำนักงานที่ดิน

กรณี การซื้อ ขาย  ให้กับชาวต่างชาติ เรามีล่ามภาษา อังกฤษ  ฝรั่งเศส  รัสเซีย และอิตาเลี่ยน สำนักงานทนายความของเรา  ได้รับรองจากสถานฑูตฝรั่งเศส สถานฑูตอังกฤษ  และ สถานฑูตอิตาลี