ล่ามของศาล

สำนักงานทนายความพัทยา ชลบุรี กรุงเทพฯ ใช้ล่าม ที่มีความสามารถ เกี่ยวกับ ภาษา และเกี่ยวกับกฎหมายไทย ทุกครั้งที่คนไทย มีคดี ธุรกิจ ทุกประเภท
Decorative law imageล่ามของศาล
โลโก้สำนักงานทนายความพัทยา: The Social Lawyers Company Limited

ล่ามทางการของศาลจังหวัดพัทยา
ล่ามภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาลี และ ภาษาอังกฤษ
ทนายความพัทยา ทนายความทั่วประเทศ


นัดล่วงหน้าเท่านั้น

โทร. 0621278812 - 0926921844

หรือ

Line ID :  0621278812 - 0926921844

อีเมล : [email protected]
 

(กรณีโทรจากต่างประเทศ -Line NO. ID: 0926921844)

 
บริการล่ามทางกฎหมาย
ของ

           ล่ามทางกฎหมาย
บริษัท กฎหมายของเราจัดให้มีล่ามทางกฎหมายที่ดีที่สุดซึ่งเป็นบริการที่จำเป็นสำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยหรือทำธุรกิจในประเทศไทย

ภาษาไทยมีความคลุมเครือหลายประการความช่วยเหลือของล่ามมืออาชีพมีความสำคัญยิ่งในทุกสถานการณ์

ดร. คาร์โลฟีลิปโป  ชามแบรลลี ( Dr. Carlo Filippo Ciambrelli ) เป็นล่ามที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาลยุติธรรมจังหวัดพัทยา