คดีฉ้อโกง

-
Decorative law imageคดีฉ้อโกง
โลโก้สำนักงานทนายความพัทยา: The Social Lawyers Company Limited

คดีฉ้อโกง

นัดล่วงหน้าเท่านั้น

Tel. 0621278812 - 0926921844

or

Line ID :  0621278812 - 0926921844

Email: [email protected]


(กรณีโทรจากต่างประเทศ -Line NO. ID: 0926921844 )
สำนักงานทนายความของเรามีความเชี่ยวชาญในด้านการดำเนินคดีฉ้อโกง

คดีฉ้อโกง ทนายความพัทยา ทนายความกรุงเทพ


การฉ้อโกงคืออะไร

การฉ้อโกง เป็นอาชญากรรมที่มุ่งต่อทรัพย์สิน ซึ่งกระทำโดยเจตนาทุจริตและมีพฤติกรรมหลอกลวง และมีความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ซึ่งผู้กระทำความผิดจะต้องมีเจตนาทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้ชัดเจน และต้องมีเจตนานี้มาตั้งแต่ต้น โดยที่ผลของการหลอกลวงทำให้ผู้กระทำความผิดได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ที่ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ 

องค์ประกอบความผิดฐานฉ้อโกง ทนายความพัทยา


ความผิดอันยอมความได้ 

ความผิดฐานฉ้อโกง ถือเป็นความผิดที่ยอมความได้ หมายความว่าคู่กรณีสามารถเจรจากัน ชำระค่าเสียหายหรือคืนทรัพย์สินให้แก่กันเพื่อยุติคดีได้ ยกเว้นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนที่ไม่สามารถยอมความได้ ผู้เสียหายจะต้องร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำความผิดภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่ทราบเรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิด มิเช่นนั้น คดีจะขาดอายุความได้

หากท่านเป็นผู้เสียหายในคดีฉ้อโกง ทางเราแนะนำให้ท่านแจ้งความหรือฟ้องคดีให้เร็วที่สุด ทนายความของเราสามารถให้ความช่วยเหลือท่านในขั้นตอนนี้โดยมุ่งหวังที่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด

ฐานฉ้อโกง ทนายความพัทยา


ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน

ไม่ได้ถือเอาจำนวนผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงว่ามีมากน้อย แต่ถือเอาเจตนาแสดงข้อความเป็นเท็จต่อประชาชนเป็นสำคัญ โดยจะพิจารณาจากวิธีการในการหลอกลวง โดยต้องเป็นการหลอกลวงบุคคลต่างๆตามวาระและสถานที่โดยไม่จำกัดบุคคล แม้แสดงเจตนาหรือข้อความหลอกลวงต่อผู้เสียหายบางคน แต่ทำให้ประชาชนทั่วไปหลงเชื่อตามคำหลอกลวงแล้วได้ทรัพย์ไปจากผู้ถูกหลอก ก็จะถือเป็นการฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 

ฉ้อโกงประชาชน ทนายความพัทยา