พินัยกรรม

สำนักงานทนายความพัทยา ชลบุรี กรุงเทพฯ สำนักงานทนายความพัทยา ชลบุรี กรุงเทพฯ การทำพินัยกรรมเป็นที่สำคัญ จากการแนะนำของทนายความผู้ที่มีประสบการณ์และความสามารถ
Decorative law imageพินัยกรรม
โลโก้สำนักงานทนายความพัทยา: The Social Lawyers Company Limited

พินัยกรรม ช่วยเหลือ เขียน ทำพินัยกรรม ที่สมบูรณ์ เรียบร้อย
ทนายความพัทยา ทนายความทั่วประเทศ

นัดล่วงหน้าเท่านั้น

Tel. 0621278812 - 0926921844

or

Line ID :  0621278812 - 0926921844

Email: [email protected]


(กรณีโทรจากต่างประเทศ - LINE NO. ID: 0926921844)
พินัยกรรม
กฎหมายไทยอนุญาตให้เรามีอำนาจในการตัดสินใจในการกำจัดทรัพย์สิน  เราได้ร่างพินัยกรรม มรดกที่ได้มาหลังจากแต่งงานแล้วเป็นของคู่สมรสแล้วและจะได้รับมอบหมายโดยอัตโนมัติให้กับเธอหรือเขา
ส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งของมรดกหากคุณแต่งงาน  หรือรวมกันทั้งหมดหากคุณเป็นคนโสดหรือหย่าร้างกันสามารถเป็นของพินัยกรรมแก่ใครก็ได้โดยไม่มีข้อ จำกัด กล่าวได้ว่าคุณสามารถ  ให้แก่บุตรหลานของคุณหรือใครอื่น  ได้อย่างอิสระ
ถึงแม้ว่ากฎหมายไทยจะให้อำนาจที่เห็นสมควรซึ่งส่วนใหญ่  แต่ในเรื่องของการสืบทอดมรดกสิ่งที่ไม่ง่ายอย่างที่ปรากฏ  เราใส่ใจอย่างจริงใจกับคนที่เรารัก  รอบคอบมากที่สุด  โดยเขียนพินัยกรรมครั้งสุดท้ายด้วยความช่วยเหลือของทนายของเราในประเทศไทย