การหย่า

สำนักงานทนายความพัทยา ชลบุรี กรุงเทพฯ เกี่ยวกับการหย่า ข้อตกลงการหย่า คดีหย่า การไกล่เกลี่ยการหย่า
Decorative law imageการหย่า
โลโก้สำนักงานทนายความพัทยา: The Social Lawyers Company Limited

การหย่า ข้อตกลงการหย่า คดีการหย่า การจดทะเบียนหย่า
ทนายความพัทยา ทนายความทั่วประเทศ

นัดล่วงหน้าเท่านั้น

Tel. 0621278812 - 0926921844

or

Line ID :  0621278812 - 0926921844

Email: [email protected]


(กรณีโทรจากต่างประเทศ -Line NO. ID: 0926921844 -Whatsapp +66829505181)
หย่า

ทนายความ  เฉพาะการหย่าร้าง

การแต่งงานและการหย่าร้างในประเทศไทย

 การหย่าร้างและการแต่งงานการหย่าร้างและการสมรส

วิธีการป้องกันตัวเองและลูกหลานของคุณในกรณีที่มีการแยก

 

1) การหย่าร้างในประเทศไทยมีรูปแบบใดบ้าง

2) ภาระหน้าที่ของพ่อแม่ในกรณีที่ต้องแยกกันมีอะไรบ้าง

3) ชาวต่างชาติสามารถนำเด็กไทยไปได้หรือไม่

 

 การหย่าร้าง โดยความยินยอม และ อำนาจปกครองบุตร


การจดทะเบียนหย่าร้างที่ อำเภอ ถึงแม้ว่าจะง่ายและรวดเร็ว ไม่ใช่ทางเลือกที่ถูกต้องเนื่องจากทั้งสองฝ่ายสามารถปฎิเสธได้ตลอดเวลา ดังนั้น ในกรณีที่มีบุตร แนะนำให้ดำเนินการผ่านศาลครอบครัว
การหย่าร้าง (โดยความยินยอมร่วมกัน) โดยคำสั่งศาล จะไม่สามารถโต้แย้งได้ เนื่องจากจะถือว่ามีผลใช้บังคับ
ดังนั้นเราจึงแนะนำให้ดำเนินการผ่านกระบวนการทางกฎหมายที่เหมาะสมและปลอดภัยยิ่งขึ้น

วิธีดำเนินการ:
•คู่สมรส คนใดคนหนึ่ง จะต้องเสนอการดำเนินการทางกฎหมาย ทั้ง ๆที่ ได้ตัดสินใจที่หย่าร้างโดยความยินยอมร่วมกัน
•โจทก์จะถูกเรียกโดย "ศูนย์คุ้มครองเด็ก" เพื่อมาสัมภาษณ์
•ศาลจะเรียกทั้งสองฝ่ายประมาณ 60วันหลังจากมีการยื่นฟ้องคดี เพื่อไกล่เกลี่ยคดี
•หากคู่สมรสตกลงกันได้แล้ว ข้อตกลงดังกล่าว จะถูกจดทะเบียนโดยศาลครอบครัว และจะถือว่าคดีถึงที่สุดแล้ว และไม่สามารถโต้แย้งได้
•ด้วย "คำพิพากษาของศาล" คู่สัญญาจะต้องนำเอกสารไปที่อำเภอ เพื่อจดทะเบียนการหย่า ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เป็นต่างชาติ สามารถนำเอกสารดังกล่าว ไปติดต่อต่อที่สถานทูตของประเทศนั้น ๆ เพื่อจดทะเบียนหย่า รวมถึงพันธสัญญาเกี่ยวกับการโอนสินทรัพย์ทั่วไปค่าอุปการะเลี้ยงดู และการดูแลบุตร


การฟ้องหย่าในประเทศไทย สามารถเสนอได้ก็ต่อเมื่อมี เหตุแห่งการหย่าร้าง ตามที่กำหนดไว้ มาตรา 1516 โดยกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ของไทย

 

1.วิธีการหย่า ในประเทศไทยมีอย่างไรบ้าง
2.ภาระหน้าที่ของผู้ปกครองในกรณีที่แยกจากกันคืออะไรบ้าง
3) ชาวต่างชาติสามารถรับบุตรบุญธรรมไทยได้หรือไม่
4)เหตุฟ้องหย่า ในประเทศไทย

เหตุฟ้องหย่า มีดังต่อไปนี้ :
1 คู่สมรส ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปี
2. สามีหรือภริยา มีชู้ หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ
3. การประพฤติชั่ว (ทางอาญาหรืออย่างอื่น)
4. สามีหรือภริยาไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตามสมควร
5. คู่สมรสคนหนึ่งมีความวิกลจริตทางจิตที่รักษาไม่หายเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี
6. คู่สมรสคนหนึ่งมีโรคร้ายแรงที่ทำให้เกิดโรคติดต่อและเป็นอันตราย
7. คู่สมรสคนหนึ่งมีสภาพทางกายภาพและไม่สามารถอยู่ร่วมกันในฐานะสามีและภรรยาได้

1) รูปแบบของการหย่าร้าง
ความแตกต่างระหว่างการหย่าร้างสองประเภท
ได้รับความยินยอม และไม่ยินยอม การหย่าแบบยินยอม หมายความว่าคู่สมรสทั้งสองตกลงที่จะหย่า การหย่าแบบไม่ยินยอม หมายความว่าคู่สมรสคนใดคนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับการหย่า
ในกรณีแรก กฎหมายไทยแตกต่างอย่างมากจากกฎหมายต่างประเทศ ในประเทศไทยในกรณีที่คู่สมรสทั้งสองตกลงกัน ไม่จำเป็นต้องปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษา การหย่าด้วยความยินยอมสามารถลงทะเบียนได้อย่างรวดเร็วที่เทศบาลท้องถิ่น แม้ว่าทั้งคู่จะมีบุตรก็ตาม หากทั้งคู่ไม่มีบุตรก็สามารถหย่าได้ภายในครึ่งชั่วโมง! วิธีนี้จะเป็นวิธีที่เร็วและง่ายที่สุด แต่การยื่นคำร้องเพื่อขอรับการหย่าแบบยินยอมสามารถยื่นฟ้องต่อศาลครอบครัวได้